2013 Yılı Programı?nda, istihdamın artırılmasına yönelik politika öncelikleri ve tedbirler de yer aldı. Buna göre, istihdamın artırılması için iş gücü piyasasında ki katılıklar giderilecek, esnek çalışma uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Evde çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zaman modeli gibi esnek çalışma yöntemlerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacak.